fbpx

Premis

Premis / Premios

En el marc del Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona
s’otorgan amb un jurat especific els premis en les seves diferents
seccions i gèneres cinematogràfics. En el marco del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona se otorgan con un jurado especifico los premios en sus diferentes secciones y géneros cinematográficos.

Premi al millor curtmetratge de ficció. Premio al mejor cortometraje de ficción.

 

Millor curtmetratge documental. Mejor cortometraje documental.

Millor llargmetratge. Mejor largometraje.

Millor pel.lícula catalana. Mejor película catalana.

S’organitza un event anex que no està vinculat amb la cinematografia, específicament amb la defensa i promoció dels Drets Humans. Un event  independient que abraona el reconeixement a defensors, activistes i periodistes. Premis en Drets Humans. Barcelona Human Rights Awards ®.

Categories dels diferents premis: Se organiza un evento anexo que no está vinculado con la cinematografía, específicamente con la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Un evento independiente que visibiliza el reconocimiento a defensores, activistas y periodistas. Premios en Derechos Humanos. Barcelona Human Rights Awards ®.

Premi Drets Humans, Premios Derechos Humanos.

Otorgat a una persona o entitat per la seva difusió i promoció als drets humans
humans. (Premio no nominatiu, otorgat a una persona o entitat per un
projecte concret) Otorgado a una persona o entidad por su difusión y promoción a los derechos humanos humanos. (Premio no nominativo, otorgado a una persona o entidad por un proyecto concreto)

Premi Lletres i Drets Humans. Premio letras y Derechos Humanos.

Premi a periodisme escrito, sota persecucions o restriccions, risc, presió,
amenaces, al seu treball. Premio al periodismo escrito, bajo persecuciones o restricciones, riesgo, presión, amenazas, a su trabajo.

Premi Mirada i Drets Humans. Premio Mirada y Derechos Humanos.

Premi a creadors audiovisuals i cineastes compromesos amb els drets
humans, perseguits, censurats o sota amenaces. Premio a creadores audiovisuales y cineastas comprometidos con los derechos
humanos, perseguidos, censurados o bajo amenazas.

Premi Veu i Drets Humans.  Premio Voz y Derechos Humanos.
Premio a líders sociales, activistes, portaveus o professionals de la
comunicació. Premio a líderes sociales, activistas, portavoces o profesionales de la comunicación.

Sorry, no posts matched your criteria.