fbpx

Presons

Fa 9 anys  ja que el Festival de Cinema i Drets Humans de Barcelona organitza projeccions de pel.lícules a diferents centres penitenciaris de la provincia i la ciutat de Barcelona, amb projeccions de cinema per interns i internes i fòrums amb les pel.lícules amb els directors als centres, per aproprar el Festival a les presons i a la població reclusa com part de la societat.

A més alguns presos sel’s hi dona permís per vindre al Festival.

Prisiones

Hace 9 años que el Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona organiza proyecciones de películas en diferentes centros penitenciarios de la provincia y la ciudad de Barcelona, con proyecciones de cine para los internos e internas y fórums de las películas con los directores en los centros, para acercar el Festival en las prisiones y a la población reclusa como parte de la sociedad.

Además algunos presos se les da permiso para venir al Festival.